یک تحلیلگر امنیتی می گوید که بزرگترین سه خواهر و برادر یتیم استرالیایی که خواستار بازگشت به کشور از یک اردوگاه پناهندگان سوری شده است، یک تبلیغ کننده گروه گروه اسلامی است که می تواند به طور بالقوه با اتهامات تروریستی در خانه مواجه شود.

ژیزینت کارول، پژوهشگر مبارزه با تروریسم دانشگاه ملی استرالیا، روز چهارشنبه اعلام کرد که زینب شرووف در سن 13 سالگی در سال 2014 توسط پدر و مادر افراط گرایانش از سیدنی به سوریه اخراج شد و هر دو قربانی و حامی تروریسم شد، در مواردی که از لحاظ قانونی و اخلاقی پیچیده بود.

دولت استرالیا گفته است که در حال کار با صلیب سرخ برای بازگرداندن Zaynab 17 ساله، دو فرزندش، خواهرش 16 ساله و برادر 8 ساله خود از اردوگاه سوریه است.

کارول کشف کرده است که زینب به یک تبلیغگر گروه برجسته ای از دولت اسلامی تبدیل شده است که رسانه های رسانه های اجتماعی را از خشونت ها حمایت می کند.