پیشنهاد بورسی جانسون برای تبدیل شدن به نخست وزیر بعدی بریتانیا توسط پشتیبانی تازه از یکی از رقبای سابق او تقویت شده است.

متان هنک، وزیر بهداشت، روز دوشنبه خود را پشت "جانسون" پشت سر گذاشت و گفت که شهردار سابق لندن برکسیت، بهترین نامزدی برای پیوستن به حزب است و می تواند دستورالعمل "با انرژی که کارها را انجام می دهد" ارائه شود.

تأیید Hancock از انکار جانسون در کنار پنج رقبای خود در یک بحث تلویزیونی در یکشنبه منجر شد.

کانال 4 پخش کننده 4 یک لستر خالی برای جانسون، که پس از هفته اول رأی گیری توسط قانونگذاران Tory در این مسابقه جایگزین ترزا می می شود، رهبری می کند.

ممکن است اوایل ماه جاری پس از شکست در تأیید پارلمان برای معامله طلاق اتحادیه اروپا، به عنوان رهبر حزب از قدرت خارج شود.