هیکو ماس وزیر خارجه آلمان می گوید که یک معاهده منع گسترش خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای در بحران است.

ماز، که در یک جلسه یک روزه در این موضوع سه شنبه در استکهلم شرکت کرده است، پس از سفر به ایران برای گفتگو در مورد برنامه هسته ای این کشور، می گوید مهم است که بسیاری از کشورها در حال همکاری برای تقویت و حفظ عدم گسترش سلاح های هسته ای معاهده.

او گفت: "این معاهده بحران حاد است." "کشورهای دارای سلاح های هسته ای باید مسئولیت های خود را برای خلع سلاح بهتر ببرند و در عین حال ما باید از جلوگیری از دستیابی بیشتر کشورهای به سلاح های هسته ای جلوگیری کنیم."

سوئد می خواهد بحث کند که چگونه دولت ها می توانند با هم کار کنند تا فشار سیاسی برای خلع سلاح و مشارکت را پیش از کنفرانس سال آینده در مورد این معاهده ایجاد کنند.