رهبر حزب کارگر معروف اسرائیل می گوید که او به دنبال انتخاب مجدد به عنوان رئیس حزب نیست.

آوی گابای روز سه شنبه اعلام کرد که در انتخابات آتی ریاست حزب پیش از برگزاری انتخابات عمومی 17 سپتامبر اجرا نخواهد کرد.

در حومه گابای، حزب که اسرائیل را تاسیس کرد، به کمترین زمان تنها 6 کرسی از 120 مجلس اعزام کرد.

مدیر اجرایی سابق کسب و کار با شروع کار گروه، Gabbay تأیید استقرار کار را با کسب پیروزی در رهبری حزب در سال 2017 به وعده طراحی مرکزیست، رای دهندگان سنتی که به مدرسه نخستوزیر بنیامین نتانیاهو مهاجرت کردند، تکان داد. اما پس از افزایش اولیه، او قبل از سقوط در نظرسنجی خود را درگیر درگیری های داخلی گرفت.

رهبر حزب سابق، امیر پرتز و استوف شفیر، مجلس قانونگذاری، از جمله کسانی هستند که برای جایگزینی او تلاش می کنند.