مقامات مکزیکو سیتی در حال تحقیق در مورد مرگ سه مرد در محله تپیتو هستند که به دلیل گسترش بازار خیابان و تجارت کالاهای تقلبی مشهور است.

دادستان شهر می گوید یک روز دوشنبه شب، دو نفر در خیابان مرده و سومین مرده در بازار الکترونیک. یک چهارم زخمی شد. این انگیزه تحت بررسی بود.

به طور جداگانه، دادستانان مکزیکو سیتی می گویند یک مرد در روز دوشنبه بعد از ظهر در منطقه مجلل پلیکانو، یک مرد زخمی شده است. این مرد در خیابان جان داد.

در مورد سوم، مقامات می گویند یک زن در یک SUV کسی را برای کمک به تخلیه یک بسته در ناحیه شمالی منطقه Zona Escolar خواسته است. این شخص پلیس را اخراج کرد که بدن انسان را در پتوها یافت. زن قبل از رسیدن مأمورین فرار کرد.