اسراییلی ها روزنامۀ یادبود را به تعطیلی دو دقیقه رساندند تا به افتخار سربازان افتاده و قربانیان تروریسم یاد کنند.

وسایل نقلیه موتوری در بزرگراه ها به عنوان یک آژیر متوقف شد در روز چهارشنبه در ساعت 11 صبح (0800 GMT)، مسافران خود را به خروج از ایستادن با سر تعظیم. خانواده های از دست رفته به گورستان عزیزان افتاده مراجعه کرده و مراسم یادبود را برگزار کردند.

اسراییل از نیمه دوازده کشور با کشورهای همسایه عربی مبارزه کرده است، دو بار قیام فلسطینیان را انجام داده و از زمان تأسیس آن در سال 1948 چندین حملۀ ستیزه جوی مرگبار را متحمل شده است. این تعداد به 23،471 سربازان افتاده رسیده است و فهرست کشته شدن غیرنظامیانی که بیش از 3100 نفر به طول انجامید، توسط سربازان فلسطینی از غزه در طول آخر هفته کشته شدند.

در سواحل، کشور از غم و اندوه به جشن گذر می کند و روز 71 خود را به استقلال می رساند.