یک مقام نظامی سوریه می گوید شورشیان در شمال غربی کشور برای حمله به مناطق دولتی آماده می شوند.

نظرات یکشنبه به خبرگزاری ایسنا SANA توسط مقامات ناشناس به عنوان استان ملاعمر Idlib آمد و مناطق نزدیک به شاهد بدترین موج خشونت از زمانی که روسیه و ترکیه در ماه سپتامبر در ماه مبارک رمضان را به امضا رساندند.

نیروهای مخالف سوریه، از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه و دفاع مدنی سوریه بریتانیا، می گویند که هواپیماهای جنگی سوری و توپخانه، مناطقی را در استان های ادلیب و حما شورش می کنند.

رصدخانه گفت که ستیزه جویان دولتی حداقل سه نفر را کشتند.

رسانه های طرفدار دولت می گویند شورشیان روستاها را در طرف مقابل خط مقدم حمل می کنند.

نیروهای دولتی و شورشیان در روزهای اخیر تقویت کرده اند.