یک روزه در پایتخت استان شمالی بغلان شورشیان طالبان یک ستاد پلیس را سرقت کردند و مقامات افغانی گفتند که یک درگیری مسلحانه در حال انجام است.

صفر محسنی، رئیس شورای استانی، گفت که این حمله با انفجار بزرگ در خارج از ستاد امنیتی آغاز شد. او گفت که پلیس قربانیان را گرفته، اما قادر به ارائه یک رقم دقیق نیست.

سخنگوی طلبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و گفت که یک بمب گذار انتحاری با استفاده از هوموی که مواد منفجره بسته شده است استفاده شده است.

سخنگوی والی ولایتی، محمود حقمال، روز یکشنبه حمله به ستاد پلیس را تأیید کرد.

طالبان حملات تقریبا روزانه به نیروهای افغان را انجام می دهند، حتی زمانی که تلاش های صلح برای رسیدن به جنگ 18 ساله افغانستان پایان یافته است.