یک معیار برای بازگرداندن بخشی از یک اصلاح آموزش و پرورش متضاد در مکزیک، پس از آنکه مجلس سنا رد قانون را که پیش از این در خانه پایین آمده بود، متوقف شده است.

این لایحه یک وعده کلیدی مبارزات انتخاباتی از جانب پرزیدنت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور است. متحدانش از اکثریت در هر دو بدن برخوردار هستند، اما این اندازه گیری در اواخر سه شنبه پس از آنکه تعدادی از سناتورهای حزب او حضور نیافتند، شکست خورد.

این اقدام اکنون به خانه پایین می آید.

اصلاحات اصلی در سال 2013 تحت فرماندهی قبلی Enrique Peña Nieto صورت گرفت و به عنوان یک تلاش برای مدرنیزاسیون آموزش در مکزیک ترویج شد. این تدریس ها و ارزیابی ها را برای معلمان و اعمال نفوذ طولانی مدت خود را بر استخدام، حقوق و تبلیغ معلمان اعمال کرد.

منتقدان گفتند که برای نابرابری های منطقه ای و تاریخی نتوانسته اند حساب کنند.