رئیس سیاسی U.N. هشدار می دهد که بدتر شدن بحران مالی فلسطین، خطر رو به رشد "سقوط مالی دولت فلسطین" را افزایش می دهد.

روزمرى دیکارلو روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت که "قطعنامه پایدار" برای بحران مالی اقتدار ضروری است.

اسرائیل حدود 11 میلیون دلار از حدود 180 میلیون دلار در صندوق های مالیاتی است که ماهانه برای فلسطینی ها جمع آوری می کند، ادعا می کند که پول از خانواده های تروریست ها پشتیبانی می کند. در اعتراض، فلسطینی ها از قبول هرگونه انتقال مالیات اجتناب کرده اند.

علاوه بر این، ایالات متحده میلیون ها دلار کمک مالی برای فلسطینی ها را کاهش داده است.

دیکارلو از هر دو طرف خواست تا به علل اساسی بحران رسیدگی کند، توافقنامه های دو جانبه را اجرا کنند و از اقداماتی که امنیت و ثبات را برای هر دو فلسطینی و اسرائیلی تضعیف می کنند، جلوگیری کند.