مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند شهردار و دو نفر دیگر به علت مسافرتی در یک وسیله نقلیه شهری در یک بزرگراه در ساحل دریای خلیج مکزیک وراکروس کشته شده اند.

دادستان ها گفتند مارسیلا والئلیو، شهردار شهرداری Mixtla de Altamirano، با شوهرش و راننده او در SUV زمانی که از پشت و دو طرف به آتش کشیدند، با شوهرش درگیر شد. مقامات 31 گلوله را پیدا کردند.

هیچ یک از فاکتورهای فوری در مورد انگیزه احتمالی وجود ندارد.

این کشتار یک روز پس از آن است که شهردار در ایالت جنوب غربی میشیوکان کشته شد. ادواردو Otlica Aviles از Nahuatzen ربوده شد و بدن او ساعت ها بعد یافت شد.

کشته شدن سیاستمداران در مکزیک در سال گذشته در انتخابات ملی افزایش یافت اما پس از آن کاهش یافت.

قتل های مکرر مکزیک در سه ماهه اول سال جاری 9.7 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با مدت مشابه سال 2018.