نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، می گوید که او می خواهد پس از آنکه رییس جمهور دونالد ترومپ از قدردانی کاخ سفید برای شناخت حاکمیت اسرائیل بر سرزمین، به دنبال حل و فصل جدیدی در ارتفاع های گلان نامگذاری کند.

نتانیاهو روز سه شنبه سفر خود به برجهای گولان را انجام داد و گفت: "نیاز به ابراز قدردانی ما از رئیس جمهور است." او می گوید وی "قطعنامه ای خواستار یک جامعه جدید در ارتفاع های گلن به نام رئیس جمهور دونالد ترومپ خواهد شد."

در ماه گذشته، Trump رسما حاکمیت اسرائیل را بر سر قلمرویی که از جنگ سوریه در جنگ خاورمیانه 1967 دستگیر شده بود، به رسمیت شناخت.

اسراییل فلسطین کوه را در سال 1981 ضمیمه کرد، حرکتی که بسیاری از جامعه بین المللی آن را شناخته اند. حدود 20،000 اسرائیلی در شهرکهای گلن هیتس زندگی می کنند که اکثر جامعه بین المللی آن را غیرقانونی می دانند.