پلیس در شرق مکزیک می گوید که مردان مسلح به یک گروه خانوادگی گریختند و آتش زدند، 13 نفر را کشتند و حداقل چهار نفر دیگر زخمی کردند.

اداره امنیت عمومی ایالت وراکروس می گوید هفت مرد، پنج زن و یک کودک در حمله روز جمعه در یک مراسم حوادث در شهر میناتیتان در نزدیکی خلیج مکزیک، نفت کشته شده اند.

یک بیانیه گروهی می گوید که مهاجمان از یک مرد به نام "البکی" خواسته اند که ظاهرا در این شهر در اختیار داشته باشد. روشن نیست که آیا او در میان مرده بود. مقامات می گویند هنوز انگیزه ای برای تیراندازی ندارند.

پلیس فدرال و ایالت ها در منطقه برای کمک به مهاجمان جستجو می کند.